Trang thông tin thi đua khen thưởng
Sign In

Tiêu chí thi đua cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành

Đây là một trong những giải pháp được nhiều đại biểu nêu lên tại Tọa đàm “Đánh giá thực trạng, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” diễn ra sáng 14/7 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng.

Simax Simax