Trang thông tin thi đua khen thưởng
Sign In

Cụm thi đua số I: Thực hiện tốt cơ chế phối hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng XD, thẩm định VBQPPL

“Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm phối hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” là chủ đề thi đua được đưa ra tại Hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Cụm thi đua số I diễn ra chiều nay, ngày 16/03 với sự tham gia của các đơn vị thuộc Cụm.

Simax Simax