Trợ giúp pháp lý Ninh Bình - Đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015
Sign In

Trợ giúp pháp lý Ninh Bình - Đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình được thành lập từ tháng 10/1997, quan hơn 17 năm hoạt động, Trung tâm đã dần khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho họ và nâng cao ý thức pháp luật cho người dân địa phương nói chung và các đối tượng được thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí nói riêng.

Để thực hiện tốt chức năng trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách, trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, công tác phát động các phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến đã có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm. Do đặc thù công việc của Trung tâm thường xuyên phải tiếp công dân, đặc biệt là người nghèo, người có công, người khuyết tật…,Trung tâm đã thường xuyên quán triệt các Trợ giúp viên pháp lý thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao, có thái độ tôn trọng, hòa nhã, tận tình giúp đỡ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đổi mới lề lối, tác phong làm việc; chú trọng công tác phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý ở cơ sở tại các thôn, xóm, bản, làng tổ chức có hiệu quả các cuộc trợ giúp pháp lý lưu động; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần và đảm bảo ổn định tình hình chính trị ở địa phương. Trung tâm cũng đã xây dựng kế hoạch hành động và triển khai tới từng cán bộ, viên chức có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thực hiện tốt việc gắn hiệu quả công tác với triển khai các phong trào thi đua, lấy thi đua làm động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong 5 năm qua, Trung tâm đã thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được 843 vụ việc với 843 người (trong đó có 285 người nghèo, 245 người có công với cách mạng, 1 người già cô đơn, 56 người tàn tật, 42 người chưa thành niên, 41 người dân tộc thiểu số, 7 phụ nữ bị bạo lực gia đình, 13 trẻ em không nơi nương tựa và 153 người không thuộc diện được trợ giúp pháp lý) chủ yếu thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, chính sách, hành chính và lĩnh vực pháp luật khác.

Hoạt động trợ giúp pháp lý hướng về cơ sở luôn được Trung tâm chú trọng đẩy mạnh, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội Nông dân, Hội phụ nữ các huyện, thị xã và Hội Luật gia tỉnh tổ chức được 200 cuộc trợ giúp pháp lý tại các xã, phường, thị trấn, thực hiện tư vấn pháp luật cho 1745 trường hợp, đồng thời cấp phát miễn phí hơn 10.000 tờ gấp pháp luật cho nhân dân tham dự các buổi trợ giúp pháp lý và truyền thông pháp luật. Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý duy trì sinh hoạt hàng tháng, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ, thường xuyên cử cán bộ xuống tham dự sinh hoạt của các Câu lạc bộ, đồng thời đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho 44 Câu lạc bộ từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn quỹ TGPL Việt Nam. Trong 5 năm qua, các Câu lạc bộ TGPL đã tổ chức hơn 4000 buổi sinh hoạt, phần lớn nội dung sinh hoạt theo chuyên đề pháp luật, tuyên truyền pháp luật và thực hiện tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật cho 500 trường hợp chủ yếu về lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình và một số chính sách xã hội mới của Nhà nước.

Thực hiện thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (nay là Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 thay thế Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT), Trung tâm đã tham mưu với Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh tổ chức 10 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán và cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh.

Để đạt được những thành tích trên, trong những năm vừa qua, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt,  đoàn kết đồng lòng triển khai tốt việc phát động, thực hiện các phong trào thi đua, cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm đã vượt qua khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong các năm 2010, 2011, 2012 và 2013, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình đều được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được UBND tỉnh tặng bằng khen. Trên cơ sở tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 vừa qua, Trung tâm lại tiếp tục vinh dự được công nhận là đơn vị điển hình tiên tiến và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đoàn Thị Ngọc Hải, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình