Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An: Xứng đáng với danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” năm 2017
Sign In

Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An: Xứng đáng với danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” năm 2017

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể cán bộ, công chức Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, tích cực thi đua, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo đó, năm 2017 Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã hoàn thành vượt kế hoạch, chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao cho. Cụ thể:

1. Về kết quả thi hành án dân sự
- Tổng số vụ việc phải thi hành án là 16.630 việc, số vụ việc đã giải quyết xong 12.548 việc, đạt tỷ lệ 90% so với số vụ việc có điều kiện thi hành (vượt 18 % so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao).
- Tổng số tiền phải thi hành là 863.168.048.000đ, số tiền đã giải quyết xong  303.469.171.000đ, đạt tỷ lệ 54% so với số tiền có điều kiện thi hành (vượt 20 % so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao).
Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã giảm số việc có điều kiện chuyển kỳ sau đạt tỷ lệ 12% (vượt 3% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao), giảm số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau đạt tỷ lệ 10% (vượt 2% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao).
2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh mở sổ theo dõi và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức tiếp dân để tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm, đã giải quyết xong 83/84 đơn khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 98.8% còn tồn 01 đơn đang trong quá trình giải quyết.
3. Công tác theo dõi thi hành án hành chính
Trong năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã theo dõi tổng số 15 Bản án, Quyết định về vụ án hành chính thuộc 10 vụ việc phát sinh trách nhiệm theo dõi thi hành án hành chính theo quy định Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ, qua theo dõi cho thấy, người phải thi hành án đã tự nguyện thi hành xong 10 vụ việc trên (đạt tỷ lệ 100%).
Với những thành tích đã đạt được và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ chấp hành viên, cán bộ, công chức, trong năm 2017 tập thể Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng A và tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp”.
Ngọc Bích.