Kết quả phiên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét đề nghị các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước năm 2013
Sign In

Kết quả phiên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét đề nghị các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước năm 2013

Sáng 13/5/2014, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Nội dung phiên họp xét đề nghị hình thức khen thưởng cấp Nhà nước năm 2013 cho các tập thể, cá nhân Khối các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Tại phiên họp, sau khi nghe Vụ Thi đua – Khen thưởng báo cáo kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, trên cơ sở quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn và Quy chế hoạt động của Hội đồng, các thành viên tham dự đã thảo luận, nhận xét, đánh giá, cho ý kiến và bỏ phiếu kín đối với các trường hợp đề nghị. Kết quả như sau (có đính kèm danh sách các trường hợp đề nghị khen thưởng):
1. Xét quá trình cống hiến
- Huân chương Lao động hạng nhì: Hội đồng nhất trí 03 trường hợp.
- Huân chương Lao động hạng ba: Hội đồng nhất trí 02 trường hợp.
2. Xét thành tích
2.1. Khối các đơn vị thuộc Bộ
- Huân chương Lao động hạng nhất: 01 trường hợp không đủ điều kiện xét, 01 trường hợp đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất đạt 10/14 phiếu.
- Huân chương Lao động hạng ba: Hội đồng nhất trí 01 tập thể; 05 cá nhân.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Hội đồng nhất trí 05 tập thể, 06 cá nhân; 01 trường hợp không đủ điều kiện xét.
2.2. Khối các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương
- Huân chương Lao động hạng ba: Hội đồng nhất trí đối với 10 tập thể, 27 cá nhân, 06 trường hợp không đủ điều kiện xét, 01 trường hợp xin rút, 01 trường hợp xin ý kiến.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Hội đồng nhất trí đối với 33 tập thể, 69 cá nhân đủ điều kiện xét, 02 trường hợp không đủ điều kiện xét; không nhất trí đối với 09 trường hợp.
Trên cơ sở kết quả tại phiên họp, Vụ Thi đua – Khen thưởng (cơ quan Thường trực Hội đồng) tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tại buổi làm việc chiều ngày 15/5/2014 trước khi hoàn tất các thủ tục trình Bộ trưởng ký Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.
Tam Hương