Thông tin liên hệ
Sign In

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội
- Điện thoại: 04.62739565
- Fax: 04.62739561
- Thư điện tử: thiduakhenthuong@moj.gov.vn
- Lãnh đạo:

 

Nguyễn Thị Tố Nga - Vụ trưởng
   Địa chỉ: Phòng 101 - Nhà số 4
   Điện thoại: 04.62739463
   Thư Điện tử: nttnga@moj.gov.vn

 

 

Phùng Huy Thuận
   Địa chỉ: Phòng 102 - Nhà số 4
   Điện thoại: 04.62739564
   Thư Điện tử: thuanph@moj.gov.vn

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn
   Địa chỉ: Phòng 113 - Nhà số 4
   Điện thoại: 04.62739567
   Thư Điện tử: tuanna@moj.gov.vn

 

 

​​​​​​​​​​