Phong trào thi đua khen thưởng
Sign In
Kết quả nổi bật của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp trong công tác thi đua và cải cách hành chính

(28/03/2018)

Thực hiện chương trình trọng tâm công tác Tư pháp tỉnh Đồng Tháp năm 2017, Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2017. Trên cơ sở bám sát chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của ngành, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, nhiều lĩnh vực chuyên môn có chuyển biến rõ rệt, đạt kết quả cao, phục vụ kịp thời nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương, trong đó có những kết quả nổi bật trong công tác thi đua và cải cách hành chính trong năm 2017.

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2018

(08/02/2018)

Căn cứ Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Bộ Tư pháp, Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong chương trình công tác trọng tâm năm 2018, ngày 08/02/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 08/KH-STP tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2018.

Sở Tư pháp Tiền Giang phát động phong trào thi đua tạo “động lực”, nền tảng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2018

(19/01/2018)

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, đều khắp trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao năm 2018, ngày 10/01/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018, theo đó, Tư pháp Tiền Giang tập trung phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua sau:

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang phát động phong trào thi đua sâu rộng tới cơ sở

(10/01/2018)

Với mục đích phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp từ tỉnh tới cơ sở, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018, ngày 09/01/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-STP phát động phong trào thi đua năm 2018.

Tiền Giang: Những bước chuyển mới trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

(21/03/2017)

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-STP ngày 30/11/2016 để tổ chức phát động đến công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành thực hiện phong trào thi đua này, trọng tâm là chú trọng tiêu chí tiếp cận pháp luật đã được bổ sung vào Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Khối thi đua số 2, tỉnh Sóc Trăng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

(20/02/2017)

Ngày 17/02 tại trụ sở Sở Tư pháp, Khối thi đua số 2 tỉnh Sóc Trăng, gồm các đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Khối thi đua số 2 và đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Khối thi đua nội chính tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017

(11/02/2017)

Ngày 10/02/2017, tại trụ sở Thanh tra tỉnh, khối thi đua Nội chính tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 09 đơn vị trong khối Nội chính, gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và Trại giam Ninh Khánh.

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tư pháp tỉnh Bình Định chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

(09/12/2016)

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định ban hành Kế hoạch số 38/KH-STP về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tư pháp tỉnh Bình Định chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

(08/12/2016)

Ngày 07/12/2016, tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang – đơn vị Trưởng Khối thi đua đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Giang. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Nội vụ. Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Cụm thi đua số III, Khối các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

(11/10/2016)

Triển khai Kế hoạch số 02/KH-CTĐIII ngày 27/01/2016 về việc thực hiện phong trào thi đua năm 2016 của Cụm thi đua số III, Khối các đơn vị thuộc Bộ và Kế hoạch số 15/KH-CTĐIII ngày 20/9/2016, ngày 28/9/2016, Đoàn kiểm tra của Cụm thi đua số III do ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính làm Trưởng Đoàn, bà Lương Thị Lanh – Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Phó Trưởng Đoàn, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng – ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng và các thành viên là đại diện các đơn vị Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại 03 đơn vị thành viên gồm Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Cục Con nuôi.