Phong trào thi đua khen thưởng
Sign In
Tiền Giang: Những bước chuyển mới trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

(21/03/2017)

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-STP ngày 30/11/2016 để tổ chức phát động đến công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành thực hiện phong trào thi đua này, trọng tâm là chú trọng tiêu chí tiếp cận pháp luật đã được bổ sung vào Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Khối thi đua số 2, tỉnh Sóc Trăng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

(20/02/2017)

Ngày 17/02 tại trụ sở Sở Tư pháp, Khối thi đua số 2 tỉnh Sóc Trăng, gồm các đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Khối thi đua số 2 và đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Khối thi đua nội chính tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017

(11/02/2017)

Ngày 10/02/2017, tại trụ sở Thanh tra tỉnh, khối thi đua Nội chính tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 09 đơn vị trong khối Nội chính, gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và Trại giam Ninh Khánh.

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tư pháp tỉnh Bình Định chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

(09/12/2016)

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định ban hành Kế hoạch số 38/KH-STP về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tư pháp tỉnh Bình Định chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

(08/12/2016)

Ngày 07/12/2016, tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang – đơn vị Trưởng Khối thi đua đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Giang. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Nội vụ. Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Cụm thi đua số III, Khối các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

(11/10/2016)

Triển khai Kế hoạch số 02/KH-CTĐIII ngày 27/01/2016 về việc thực hiện phong trào thi đua năm 2016 của Cụm thi đua số III, Khối các đơn vị thuộc Bộ và Kế hoạch số 15/KH-CTĐIII ngày 20/9/2016, ngày 28/9/2016, Đoàn kiểm tra của Cụm thi đua số III do ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính làm Trưởng Đoàn, bà Lương Thị Lanh – Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Phó Trưởng Đoàn, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng – ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng và các thành viên là đại diện các đơn vị Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại 03 đơn vị thành viên gồm Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Cục Con nuôi.

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

(28/09/2016)

Thực hiện Kế hoạch số 1409/KH-KVTĐ ngày 16/8/2016 của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc về việc kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2016, ngày 27/9/2016, đoàn kiểm tra số 2 của Khu vực do ông Đoàn Quang Tài - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn cùng các thành viên: Ông Quàng Hoàng Phương - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, ông Lê Quang Nhuận - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở Tư pháp các tỉnh này đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020

(16/09/2016)

Thực hiện Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, vừa qua, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với toàn thể cán bộ, công chức, người lao động theo Kế hoạch số 747/KSTT-VP ngày 09/9/2016 của Cục. Tham dự lễ phát động có Cục trưởng Ngô Hải Phan, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và cải cách hành chính năm 2016

(18/08/2016)

Ngày 17/8/2016, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và cải cách hành chính năm 2016. Dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp. Ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Kết quả đăng ký thi đua trong ngành Tư pháp năm 2016

(14/06/2016)

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 07/01/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2016; Quyết định số 1909/QĐ-BTP ngày 02/11/2015 của Bộ Tư pháp về việc cử Trưởng và Phó trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2016; Quyết định số 1978/QĐ-BTP ngày 09/11/2015 của Bộ Tư pháp về việc cử Trưởng và Phó trưởng Cụm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2016; Bảng tổng hợp đăng ký thi đua của 03 Cụm và 05 Khu vực thi đua, Vụ Thi đua – Khen thưởng (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp) đã tổng hợp kết quả đăng ký thi đua trong toàn Ngành.

Các tin khác

Tư pháp tỉnh Bình Định chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công phụ trách, kết nghĩa với xã đặc thù Khối Nội chính tỉnh Bắc Giang phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2016 Thanh tra Bộ Tư pháp tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2016 với Thanh tra các Bộ, ngành Khối II Khối thi đua nội chính tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2016 Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang phát động đợt thi đua lập thành tích thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Ninh Bình: Khối thi đua Tư pháp các huyện, thành phố tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2016 Thanh tra các bộ, ngành - Khối nội chính và kinh tế tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 Khối thi đua phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Ninh Bình: Tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2015 Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV