Khối thi đua số 2, tỉnh Sóc Trăng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016
Sign In

Khối thi đua số 2, tỉnh Sóc Trăng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Ngày 17/02 tại trụ sở Sở Tư pháp, Khối thi đua số 2 tỉnh Sóc Trăng, gồm các đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Khối thi đua số 2 và đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Năm 2016, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua của Khối thi đua số 2 có sự đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trao thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các tập thể, cá nhân được quan tâm chú trọng; bám sát nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Với chủ đề thi đua của Khối thi đua số 2 là "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" đã tác động tích cực đến việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức cũng như các đơn vị Khối. Chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác đã có những tiến bộ, chuyển biến tích cực. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, tiếp tục triển khai và hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Công tác xây dựng củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức luôn được chú trọng; thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Khối trong năm 2017; góp phần thiết thực vào thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh, các đơn vị trong Khối thi đua số 2 tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ đề thi đua năm 2017; đẩy mạnh phong trào thi đua của Khối tập trung vào các nội dung: Công tác thi đua khen thưởng, công tác chuyên môn, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về phong trào thi đua khen thưởng; nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực của các đơn vị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã bình chọn và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tặng Cờ thi đua cho Sở Tư pháp. Các đơn vị trong Khối cũng thống nhất bầu chọn Sở Kế hoạch và Đầu tư là Trưởng Khối thi đua, Sở Tài chính là Phó Trưởng Khối thi đua số 2 năm 2017.
Đăng Khoa, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng