Khối thi đua nội chính tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017
Sign In

Khối thi đua nội chính tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017

Ngày 10/02/2017, tại trụ sở Thanh tra tỉnh, khối thi đua Nội chính tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 09 đơn vị trong khối Nội chính, gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và Trại giam Ninh Khánh.

Năm 2016, phong trào thi đua của các đơn vị trong khối thi đua Nội chính tỉnh Ninh Bình luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đơn vị và sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị. Việc phát động, triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, với nhiều biện pháp, hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thi đua thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, do vậy phong trào thi đua đã thực sự là động lực thức đẩy các đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được Tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao.
Qua báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của khối thi đua cho thấy, các đơn vị trong khối đã chủ động phát động phong trào thi đua lập thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Quyết định số 140-QĐ/TU, Quy định 141-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công phụ trách các xã đặc thù trên địa bàn tỉnh; phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các cấp ủy Đảng đã quan tâm xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tác phong, lối làm việc; làm tốt công  tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động. Đến nay 100% cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động có ý thức và tinh thần trách nhiệm  trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như xây dựng đạo đức, tác phong, lối làm việc khoa học, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Thanh tra tỉnh, tặng Bằng khen cho Công an tỉnh và Sở Tư pháp. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo và trao Quyết định cử Trưởng khối thi đua khối nội chính năm 2017 cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Phó Trưởng khối thi đua cho Tòa án nhân dân tỉnh.
Tiếp đó, đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2017 đã thông qua dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua, dự thảo Quy định về tiêu chí, dự thảo chấm điểm thi đua năm 2017, các đơn vị trong khối đã trao đổi, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến và cùng thống nhất ký giao ước thi đua năm 2017.
Phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2016, các đơn vị trong khối thi đua Nội chính tỉnh Ninh Bình cam kết quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nội dung giao ước thi đua năm 2017.
                                                            
Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình