Quan điểm chỉ đạo
Sign In
Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

(22/06/2018)

Ngày 07/06/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BTP quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”.

Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2018

(21/06/2018)

Ngày 20/6/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2219/BTP-TĐKT về việc hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2018.

Ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt

(26/05/2018)

Ngày 24/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1171/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2018" năm 2018

(23/05/2018)

Ngày 22/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1141/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2018" năm 2018.

Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2018

(20/04/2018)

Ngày 19/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 787/QĐ-BTP về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2018.

Ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018

(10/04/2018)

Ngày 09/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 673/QĐ-BTP về việc ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018.

Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2018

(04/04/2018)

Ngày 03/4/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2018 kèm theo Quyết định số 564/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp hướng dẫn khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân trong ngành Tư pháp

(06/03/2018)

Để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức ngành Tư pháp phấn đấu đạt thành tích cao hơn trên các lĩnh vực công tác Tư pháp, Bộ Tư pháp hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành triển khai bình xét, lập hồ sơ cho các tập thể, cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, Cụ thể:

Đề nghị góp ý đối với dự thảo Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2018

(06/03/2018)

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác tư pháp ở địa phương làm căn cứ cho Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp đồng thời làm cơ sở cho việc bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2018; trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp và ý kiến đề xuất của các đơn vị quản lý thuộc Bộ, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp (Vụ Thi đua - Khen thưởng) đã xây dựng dự thảo Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2018. Để văn bản được hoàn thiện, Vụ Thi đua - Khen thưởng trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp năm 2018 và Phụ lục cách tính điểm thi đua, xếp hạng kèm theo.

Quyết định tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của các Khu vực

(26/02/2018)

Ngày 26/02/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành các Quyết định số 305/QĐ-BTP, Quyết định số 306/QĐ-BTP, Quyết định số 307/QĐ-BTP, Quyết định số 308/QĐ-BTP và Quyết định số 309/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của các Khu vực thi đua.