Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2017
Sign In

Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2017

Ngày 03/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 633/QĐ-BTP về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2017.

Nội dung chi tiết xem tại các file đính kèm: