Sổ vàng khen thưởng
Sign In
Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" đối với các trường hợp do khối các cơ quan tư pháp địa phương trình khen

(22/08/2017)

Ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký các Quyết định số 1321/QĐ-BTP, Quyết định số 1322/QĐ-BTP, Quyết định số 1323/QĐ-BTP, Quyết định số 1324/QĐ-BTP, Quyết định số 1325/QĐ-BTP và Quyết định số 1326/QĐ-BTP tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 799 cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam do Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình khen năm 2017.

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" đối với các trường hợp do khối các đơn vị thuộc Bộ trình khen

(22/08/2017)

Ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1320/QĐ-BTP tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 64 cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam do các đơn vị thuộc Bộ trình khen năm 2017.

Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân khối Sở Tư pháp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề

(23/12/2016)

Ngày 22/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2638/QĐ-BTP về việc tặng Bằng khen cho 57 tập thể và 108 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016”.

Tặng danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2016

(23/12/2016)

Ngày 22/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành các Quyết định số 2634/QĐ-BTP, Quyết định số 2635/QĐ-BTP, Quyết định số 2636/QĐ-BTP về việc tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành Tư pháp năm 2016. Theo đó, có 12 tập thể khối các đơn vị thuộc Bộ, 46 tập thể khối cơ quan thi hành án dân sự địa phương và 18 Sở Tư pháp được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp.

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp

(23/12/2016)

Ngày 22/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2637/QĐ-BTP về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp cho 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2016.

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân khối cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2015-2016

(22/12/2016)

Ngày 22/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2628/QĐ-BTP về việc tặng Bằng khen cho 57 tập thể và 193 cá nhân khối cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015-2016

Xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016

(22/12/2016)

Ngày 22/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2626/QĐ-BTP về việc xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016. Theo đó, có 19 Sở Tư pháp được xếp hạng A, 39 Sở Tư pháp xếp hạng B và 05 Sở Tư pháp được xếp hạng C.

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ

(22/12/2016)

Ngày 22/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2624/QĐ-BTP về việc tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 104 cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015-2016.

Công nhận Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể khối các đơn vị thuộc Bộ

(22/12/2016)

Ngày 22/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2623/QĐ-BTP về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 92 tập thể khối các đơn vị thuộc Bộ.

Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

(13/12/2016)

Ngày 13/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2563/QĐ-BTP về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 238 đơn vị thuộc Khối cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Các tin khác

Xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 Tặng Bằng khen cho các Hòa giải viên trong đêm chung kết Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho các cá nhân theo đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho các cá nhân theo đề nghị của cơ quan Thi hành án quân đội năm 2016 Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho các cá nhân theo đề nghị của các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2016 Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp