Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp
Sign In

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp

Ngày 22/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2637/QĐ-BTP về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp cho 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2016.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: