Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân khối Sở Tư pháp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề
Sign In

Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân khối Sở Tư pháp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề

Ngày 22/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2638/QĐ-BTP về việc tặng Bằng khen cho 57 tập thể và 108 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016”.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: