Các quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ
Sign In

Các quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2647/QĐ-BTP, Quyết định số 2648/QĐ-BTP, Quyết định số 2649/QĐ-BTP, Quyết định số 2650/QĐ-BTP về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 92 tập thể; tặng Bằng khen cho 34 tập thể, 152 cá nhân; tặng "Cờ thi đua ngành Tư pháp" cho 06 tập thể; công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp" cho 05 cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ.

Nội dung chi tiết xem tại các file đính kèm: