Danh các tập thể được Bộ Tư pháp xét, đề nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ
Sign In

Danh các tập thể được Bộ Tư pháp xét, đề nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 22/12/2017, Bộ Tư pháp đã thông qua danh sách 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 do Bộ phát động để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Danh sách cụ thể gồm:

1. Vụ Tổ chức cán bộ;
2. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
3. Viện Khoa học pháp lý;
4. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;
5. Thanh tra Bộ Tư pháp;
6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;
7. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định;
8. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình;
9. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;
10. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
11. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.