Các quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân khối các cơ quan thi hành án dân sự địa phương
Sign In

Các quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân khối các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2652/QĐ-BTP, Quyết định số 2653/QĐ-BTP, Quyết định số 2655/QĐ-BTP, Quyết định số 2659/QĐ-BTP về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 285 tập thể; tặng Bằng khen cho 73 tập thể, 249 cá nhân; tặng "Cờ thi đua ngành Tư pháp" cho 52 tập thể; công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp" cho 43 cá nhân khối các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Nội dung chi tiết xem tại các file đính kèm: