Các quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân khối các Sở Tư pháp
Sign In

Các quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân khối các Sở Tư pháp

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2657/QĐ-BTP, Quyết định số 2658/QĐ-BTP về việc tặng Bằng khen cho 51 tập thể, 101 cá nhân; tặng "Cờ thi đua ngành Tư pháp" cho 13 tập thể khối các Sở Tư pháp.

Nội dung chi tiết xem tại các file đính kèm: