Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự cơ quan Bộ Tư pháp
Sign In

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự cơ quan Bộ Tư pháp

Ngày 16/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký quyết định số 104/QĐ-BTP về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Phòng Bảo vệ, Văn phòng Bộ do đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự cơ quan Bộ Tư pháp.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: