Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp năm 2016
Sign In

Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp năm 2016

Ngày 07/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 811/QĐ-BTP về việc công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp cho 52 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: