Thông tin thi đua khen thưởng
Sign In
Điểm thi đua, xếp hạng năm 2017 của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(12/07/2018)

Năm 2017, Bộ Tư pháp đã chấm điểm, xếp hạng A cho 27 Sở Tư pháp, hạng B cho 34 Sở Tư pháp, hạng C cho 02 Sở Tư pháp. Trong đó, điểm thi đua, xếp hạng của 63 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể như sau:

Kết quả đăng ký danh hiệu thi đua của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tư pháp năm 2018

(13/04/2018)

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-BTP ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018, trên cơ sở đăng ký danh hiệu thi đua của các cơ quan, đơn vị, Vụ Thi đua – Khen thưởng (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngànhTư pháp) đã tổng hợp kết quả đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành, trong đó:

Kết quả đăng ký danh hiệu thi đua năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tư pháp

(28/03/2017)

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 25/01/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2017, trên cơ sở đăng ký danh hiệu thi đua của các cơ quan, đơn vị, Vụ Thi đua – Khen thưởng (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngànhTư pháp) đã tổng hợp kết quả đăng ký danh hiệu thi đua năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành, trong đó:

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông được nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015

(02/07/2016)

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015, ngày 14/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1064/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Tư pháp vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015 của tỉnh Đắk Nông.

Sở Tư pháp tỉnh Long An tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

(10/06/2016)

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐU-STP ngày 30/5/2016 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc Tổng kết toàn khóa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, vừa qua, Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Long An phối hợp lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức tuyên dương, khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và thành tích năm 2015. Đến dự và Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Minh Mẫn - Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp, cùng các đại biểu là đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các Phòng, Trung tâm thuộc Sở.

Xếp hạng Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015

(07/01/2016)

Ngày 07/01/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 30/QĐ-BTP, Quyết định số 31/QĐ-BTP về việc xếp hạng Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015. Nội dung chi tiết của các Quyết định, xem tại các file đinh kèm:

Cụm thi đua các huyện đồng bằng của Tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

(15/12/2015)

Ngày 14/12/2015, tại huyện Đại Lộc, Cụm thi đua các huyện đồng bằng của Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc và thành phố Tam kỳ đồng chủ trì Hội nghị, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Phòng Tư pháp 09 huyện, thành phố, thị xã thuộc Cụm thi đua các huyện đồng bằng.

Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số II, Bộ Tư pháp làm việc với Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

(16/09/2015)

Thực hiện Kết luận tại Hội nghị phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2015 của Cụm thi đua II thuộc Bộ Tư pháp vào ngày 17/03/2015, Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số II đã tiến hành tổ chức kiểm tra công tác thi đua khen thưởng của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2010-2015

(12/06/2015)

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, đơn vị chỉ đạo điểm của UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2010-2015). Tham dự Hội nghị có 100 đại biểu, gồm 75 đại biểu thuốc Khối các cơ quan Tư pháp địa phương, trong đó, có 05 tập thể và 21 cá nhân là những điển hình tiên tiến đến từ các phòng, trung tâm thuộc Sở, 9/9 Phòng Tư pháp huyện, thành phố Cà Mau; 25 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số đồng chí là thành viên của Hội đồng thi đua - Khen thưởng của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Reo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình: Những thành tích đáng ghi nhận

(14/05/2015)

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-UB ngày 24/4/1990 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Trong quá trình hoạt động, đặc biệt từ năm 2010 đến nay, bên cạnh việc không ngừng được củng cố, kiện toàn và ngày càng lớn mạnh về bộ máy, tổ chức cán bộ.