Sở Tư pháp tỉnh Long An tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Sign In

Sở Tư pháp tỉnh Long An tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐU-STP ngày 30/5/2016 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc Tổng kết toàn khóa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, vừa qua, Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Long An phối hợp lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức tuyên dương, khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và thành tích năm 2015. Đến dự và Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Minh Mẫn - Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp, cùng các đại biểu là đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các Phòng, Trung tâm thuộc Sở.

Đồng chí Lê Thị Tạo, Ủy viên Thường vụ - Đảng ủy cơ sở Sở Tư pháp - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Báo cáo kết quả  thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 tại Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Mẫn đã trao Giấy khen và chúc mừng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 gồm: 01 tập thể và 03 cá nhân, đồng thời trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2015 và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giám định tư pháp.
Phan Đức Bộ, Sở Tư pháp tỉnh Long An.