Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020
Sign In

Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Chiều ngày 05/10/2017, Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tới tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp và đồng chí Cao Xuân Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Bộ Tư pháp.

Đại hội đã thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, các đảng viên Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng đã nhất trí với những nội dung trong Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy cũng như Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020, cơ bản trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng đã giữ vững được truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của Chi bộ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017.

 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đã biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả của Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, đơn cử như thống nhất việc nhất thể hóa chức danh Vụ trưởng và Bí thư Chi bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh, chỉ đạo tập trung, thống nhất, dân chủ trong hoạt động của chi bộ và của cơ quan, kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng, tinh thần đoàn kết nội bộ của Chi bộ, đồng thời đồng chí cũng có ý kiến chỉ đạo bổ sung vào những phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra với sự tin tưởng và mong muốn Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng tiếp tục giữ vững truyền thống là Chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội đề ra; trong nhiệm kỳ tới quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng như Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Với tinh thần dân chủ, công khai, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng tiếp tục là Bí thư Chi bộ; Đồng chí Bùi Văn Cường, Chuyên viên Vụ Thi đua - Khen thưởng là Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
 

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ và phương hướng thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 với 100% đảng viên chính thức có mặt biểu quyết tán thành.
 
Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng