Sign In
Có tổng số 67 văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
633/QĐ-BTP 03/05/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2017
580/QĐ-BTP 25/04/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017
492/QĐ-BTP 05/04/2017 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề " Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017"
131/QĐ-BTP 25/01/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2017
2623/QĐ-BTP 22/12/2016 Bộ Tư pháp Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2016 đối với các đơn vị thuộc Bộ
2624/QĐ-BTP 22/12/2016 Bộ Tư pháp Về việc tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”
2626/QĐ-BTP 22/12/2016 Bộ Tư pháp Về việc xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016
2267/QĐ-BTP 27/10/2016 Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp
1963/QĐ-BTP 12/09/2016 Bộ Tư pháp Phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2016 - 2018”
1326/QĐ-BTP 20/06/2016 Bộ Tư pháp Ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016
183/QĐ-BTP 04/02/2016 Bộ Tư pháp Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014 -2015
165/QĐ-BTP 03/02/2016 Bộ Tư pháp Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012 - 2015
31/QĐ-BTP 07/01/2016 Bộ Tư pháp Về việc Xếp hạng Cục Thi hành án dân sự năm 2015
39/QĐ-BTP 07/01/2016 Bộ Tư pháp Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2015 cho 88 tập thể khối các đơn vị thuộc Bộ
35/QĐ-BTP 07/01/2016 Bộ Tư pháp Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp” năm 2015 cho 05 cá nhân khối các đơn vị thuộc Bộ
34/QĐ-BTP 07/01/2016 Bộ Tư pháp Về việc tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho các Sở Tư pháp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua, lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2015”
33/QĐ-BTP 07/01/2016 Bộ Tư pháp Về việc tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho các tập thể thuộc Khối cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2015
32/QĐ-BTP 07/01/2016 Bộ Tư pháp Tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” năm 2015 cho 09 tập thể khối các đơn vị thuộc Bộ
30/QĐ-BTP 07/01/2016 Bộ Tư pháp Về việc Xếp hạng Sở Tư pháp năm 2015
07/QĐ-BTP 07/01/2016 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2016